a Karabakh Hotel
  armenian flag russian flag russian flag

 hotel heghinar  +374 97 266666


site navigation

Home

Why Hotel Heghnar

Photos

Hotel featurers

Contact Us

Getting There

սայթի կազմ

գլխավոր էջ

ինչու՞ «Հեղնարը»

նկարներ

համարներ և ծառայություններ

կոնտակտը

ինչպես գտնել

страницы сайта

главная страница

почему «Эгнар»?

фотогалерея

номера и услуги

контакты

как проехать

Welcome to the hotel!..    

Mountainous Karabakh/ Stepanakert


---- a site from us™  web-workbench®  ;-) © 2002 -   -----